2016 job affair

The Job Affair bolo dvojfázové medzinárodné školenie podporené z programu Erasmus+. Jeho hlavným cieľom bolo to podporiť pracovníkov s mládežou aby dokázali lepšie podporovať mladých ľudí v zisťovaní a pomenovávaní kompetencií, ktoré mladí ľudia majú a ich prepojenia na možné budúce zamestnanie.

Partnermi projektu boli organizácie zo 7 krajín – Českej Republiky, Poľska, Slovinska, Belgicka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Portugalska. Spolu sa projektu zúčastnilo 32 dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou z týchto krajín.

Výstupmi projektu sú aj viaceré metódy a aktivity, ktoré účastníci počas projektu vymysleli, otestovali vo svojich organizáciách a následne ešte vylepšili.

 

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.