Záverečná konferencia EUPA_NEXT

Dátum: 16.07. 2018

Záverečná konferencia a 6. nadnárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT

V stredu 27. júna sa uskutočnilo 6. nadnárodné stretnutie európskeho projektu EUPA_NEXT v Nikózii na Cypre. Stretnutie bolo usporiadané spoločnosťou MMC Management Center Ltd v trvaní tri dni za účasti zástupcov všetkých partnerov.
Počas posledného nadnárodného stretnutia bol prezentovaný pokrok projektu a bol aktualizovaný zoznam činností, uskutočnilo sa hodnotenie konzorcia a bola predstavená konečná verzia príručky pre trénerov.  Okrem toho bol realizovaný workshop na identifikáciu Best Practices.

Záverečná konferencia európskeho projektu EUPA_NEXT: Validácia formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania: Prípadová štúdia administratívneho personálu (Erasmus + KA2: Strategické partnerstvo) sa konala vo štvrtok 28. júna 2018 v dome pre novinárov v Nikózii. Konferencia trvala 5 hodín.
Cieľom konferencie bolo rozširovať nové akreditované učebné osnovy, materiály a skúšky, ako aj e-knihy členom cieľovej skupiny, tj administratívnemu personálu a študentom OVP v oblasti administratívy.
Kľúčové poznámky predniesli:
•DR. Androula Papanastasiou, riaditeľka nadácie pre riadenie európskych programov celoživotného vzdelávania
•Pán. Leonidas Paschalides, riaditeľ pre rozvoj Cyperskej obchodnej a priemyselnej komory
•Pani. Maria Lazarou, vedúca lektorka / koordinátorka OAD na Cyperskej akadémii a zástupcu IMA
•Pani. Athina Panagiotou, generálna riaditeľka Cyperskej certifikačnej spoločnosti a cyperskej organizácia pre normalizáciu

Projekt prezentoval koordinátor, pani Christiana Knais, výkonná riaditeľka MMC Management Center Ltd.
Počas konferencie boli realizované workshopy a účastníci mali možnosť vidieť v praxi niektoré aktivity, ktoré sú súčasťou vzdelávacích materiálov vytvorených pre projekt.