Projekt ZRKADLO

Dátum: 13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára.

Prebehli obhliadky rôznych miest Slovenska, od Holíča po Ubľu (kde sa nachádza nádherná hvezdáreň a zároveň najčistejšia nočná obloha).

Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.

Zdroje sme sa snažili nájsť aj na Audiovizuálnom fonde, no projekt sa im nezdal vhodný do televízneho vysielania, Bratislavský samosprávny kraj, cez svoje dotácie nám pomohol aby sme dospeli do štádia obhliadok, prípravy podkladov pre scenáre, nakoľko film sa bude skladať z desiatich samostatných poviedok, ktorých spoločným pojítkom bude „Zrkadlo“. Zároveň aj touto formou ďakujem, že sme sa mohli o dotáciu uchádzať a že sme ju aj získali.

Barbora Krištofová za Orbis institute sa pre tento projekt nadchla nie len pre jeho sociálne rozmanitú stránku námetov ale aj pre jeho estetické a výtvarné prevedenie, ktoré námety sľubujú. Ďalej hovorí: „ Potrebovali sme znázorniť rôzne životné situácie a ukázať ich možné riešenia, projekt Zrkadlo sa stal zhmotnením týchto dejov do jedného celku. Zároveň výtvarne prevedenie každého príbehu je obrazovým doplnením deja. Jednotlivé scénky sú z každodenného života, ich riešenie je často krát aj na divákovi samom, čiže žijú a rozvíjajú predstavivosť v divákoch, ktorí tak vlastne sami ďalej riešia jeho možné vyvrcholenie.“

 Postupne zapájam do projektu viacerých tvorcov, momentálne rokujeme s grafikom, hudobníkom Radoslavom Chrzanom, ktorý by sa venoval grafickému prevedeniu diela. Podobne ladené sociálne projekty vytvárala a realizovala spoločnosť Sebik.tv, ako boli dokumentárne filmy o prevencií drogovej závislosti pre RTVS, náborová kampaň pre armádu SK, cyklus Moje povstanie, kampaň Na veku záleží, či v neposlednej rade športová kampaň Pohni kostrou.

„ Prizvanie do projektu Zrkadlo je sympatické  previazanie spolupráce, ktoré spája obsahovú, edukačnú a výtvarnoestetickú stránku dokopy v jeden zrkadliaci celok!“ poznamenal Šebík.

Projekt ma ešte nemalú cestu pred sebou, dotvorenie scenárov, prevedenie dialógov a v nemalej rade zahájenie kastingu, obsadenie roli.