2006-2010 Vzdelávanie matiek

Trvanie projektu:

2006 - 2010

Miesto konania:

Slovensko, Česká Republika

Cieľ:

Upevnenie pút medzi matkou a dieťaťom pomocou podpory aktívneho trávenia spoločného voľného času na pobytovom 7-dňovom programe zameranom na vzdelávanie matiek na materskej dovolenke a ich detí vo veku od 5 mesiacov do 7 rokov.

Účastníci:

150 matiek, 250 detí vo veku 2 mesiacov až 8 rokov, 60 babičiek, 100 otcov

Popis:

V priebehu 5 rokov sme zorganizovali niekoľko vzdelávacích projektov pre matky na materskej dovolenke a ich deti. tomto období sa nám podarilo získať aj niekoľko lokálnych grantov, ktoré nám umožnili prijať aj ženy zo slabšieho sociálneho prostredia.Počas našich projektov sa zapojilo aj niekoľko zamestnancov z materských centier.
Našim cieľom bolo vyplniť medzeru v existujúcom školskom systéme v oblasti partnerstva a výchovy detí. Zároveň sme chceli ukázať matkám ako sa dá spojiť aktívny voľný čas s deťmi a zároveň aktívne pôsobiť v komunite, ako vyriešiť.Program zahŕňal workshopy na vzdelávanie, výchovu detí, kreatívne cvičenia, partnerské vzťahy, „worklife balance“, návrat na pracovný trh, plávanie detí a relaxácia.Náš program spojil regióny južnej Moravy a Západného Slovenska. Program bol navrhnutý v 3 stretnutiach a 1 spoločného týždňa.

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.