1996 - 2002, 2005 World Camp USA

Trvanie projektu:

1996-2002, 2005

Miesto konania:

Colorado, USA

Cieľ:

Vzdelávajúci program v oblasti leaderských zručností pre študentov s cieľom podporiť ich v prevzatí zodpovednosti v ich domovských komunitách a umožniť im spoznať iné kultúry.

Účastníci:

100 študentov z celého sveta (14 krajin) vo veku15 – 17 rokov

Popis

Pod záštititou Leadership Institute na Coloradskej Univerzite, David A. French, človek za myšlienkou vzniku Orbis Institute, začal organizovať prvé „world camps“ pre medzinárodných študentov.

Program sme pripravili spoločne s našou partnerskou organizáciou Orbis Institute USA a uskutnočnil sa v Colorade, USA. Programu sa zúčastnilo 36 mladých ľudí zo 13 krajín – Kolumbia, Salvádor, Anglicko, Etiópia, Čína, Mexiko, Irak, Mongolsko, Peru, Rusko, Somálsko, USA a Slovensko.

Študenti sa vzdelávali pod vedením expertov v rôznych disciplínach (medzinárodné záležitosti, leadership, komunikácia a medzi-kultúrne (cross cultural) tréningy). Naučili sa zásadám leadershipu v historických súvislostiach niekoľkých kultúr, pričom k pripraveným témam pracovali so svojimi rovesníkmi v diskusných skupinách. Súčasťou programu bolo aj budovanie tímu pomocou zážitku v prírodnom prostredí, kde si vyskúšali lanové prekážky a hry zamerané na riešenie problémov. Výstupom programu bola príprava plánu, ktorý integroval získané princípy všeobecného leadershipu a ktorý si môžu preniesť do svojich komunít.
image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.