2006-2008 TraVeL AGEnts

Trvanie projektu:

október 2006 – máj 2008

Všeobecný cieľ:

Podporiť aktívne starnutie a mobilitu starších ľudí v EÚ.

Špecifický cieľ:

Ponúknuť skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva, vzdelávania a medzikulturality starším ľuďom pomocou vytvorenia a propagácie sietí “Over 55s without frontiers” a posilniť možnosti starších ľudí zamestnať sa v oblasti nízko-nákladového, starším ľuďom otvoreného a udržateľného turizmu v 10 členských krajinách.

Medzinárodní partneri:

ANCE (Atény, Grécko), GSI Italia (Taliansko), Život 90 (Praha, Česko), Ja kobieta (Poľsko), Bagso (Nemecko), Adult Education Centre of Kuusankoski (Fínsko), Vida (Portugalsko), Omilos Gynaikon Eleftheris Kythreas (Cyprus) a Raama Noorte Uhing Noorus Parnu (Estónsko).

Účastníci:

ľudia vo veku 55 a viac rokov

Popis:

Projekt sa zameral na ponúkanie možností v oblasti cestovania, dobrovoľníctva, vzdelávania, výmeny interkultúrnych skúseností a vytváranie príjmu pre starších ľudí z 10 krajín EU (Grécko, Taliansko, Fínsko, Nemecko, Portugalsko, Cyprus, Estónsko, Slovensko, Poľsko a Česko) vytváraním sietí “Over 55s without frontiers” (55+ bez hraníc). Členovia siete boli vyškolení v plánovaní ciest, pripravili návrhy cestovných programov, ktoré ich kolegovia z ďalších krajín počas svojej návštevy otestovali a spoločne vydali cestovného sprievodcu, so špeciálnymi informáciami pre starších ľudí a spôsoboch nízko-nákladového cestovanie za účelom zvýšiť mobilitu v EU a podporiť sociálne včlenenie a aktívnu participáciu. Tí najšikovnejší boli vyškolení ako seniorskí tréneri.

Aktivity projektu prebehli vo všetkých 10 zúčastnených krajinách, informácie sa šírili cez web stránku, newsletre a konferencie, na národnej a európskej úrovni. Celkovo sa do projektu zapojilo viac ako 60 ľudí. Na Slovensku vzniklo občianske združenie venujúce sa tejto problematike Dobré roky 50.

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.