2016 Prečo ÁNO športu

 

 

O projekte

Nový „zákon o športe“ otvára priestor pre aktivizáciu mládeže v sebarealizácii športom na nových, celospoločensky podporovaných základoch. Vytvorené rámce, ktoré športu iste pomôžu – od masovejšej základne až po špičkové výkony, nepohnú celé populačné ročníky smerom k športovaniu bez atraktívnej a cielenej komunikácie benefitov, ktoré šport pre život mladého človeka prináša. Zdravotných, spoločenských, osobnostných a ďalších. Práve preto ponúkame projekt „Prečo áno športu?“.

Vychádzame z našej dlhoročnej skúsenosti z práce s mládežou, z motivačných praktík, ktoré sú účinné a z presvedčenia, že práve priblíženie športu cez formy komunikácie blízke mladej generácii, ponúkajúcej jej aktivizáciu a prezentáciu v spojení s digitálnymi technológiami je to, čo prispeje k „rozpoznaniu témy“ zapojenia sa do športových aktivít ako alternatívy minimálne rovnocennej iným formám sebarealizácie. Samozrejme s elementom zábavnosti a inšpirácie úspešnými modelmi športových kariér.

Ciele projektu

Cieľom projektu „Prečo áno športu“, je propagácia športu medzi mladými ľuďmi – so sekundárnym efektom v senzitizácii a orientácii rodičov na možnosti športovania pre ich deti. Chceme projektom prispieť k rozhýbaniu mládeže na Slovensku, zamerať sa na športovanie v školách (najmä základných) a v športových kluboch v jednotlivých regiónoch a zapojiť do propagácie športu samotných športujúcich, ich pedagógov s podporou športových osobností a atraktívnych, profesionálne zorganizovaných podujatí (eventov).

Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou je dominantne mládež na druhom stupni základných škôl.

Aktivity projektu - prehľad

  • Analytické zmapovanie športových klubov a aktivít na školách po celom Slovensku, v štyroch krajoch a následné vytvorenie web stránky s výsledkami prieskumu
  • Vytvorenie funkčného WEBového priestoru s linkami na možnosti športovania, kde bude mať prehliadajúci vytvorenú FUN športovú mapu aktivít, kde budú postupne lokalizované kluby a školy, na ktorých sa športuje a pridávané všetky prezentácie jednotlivých zapojených subjektov.
  • Získanie podpory športových a kultúrnych mediálne známych osobností pre propagáciu projektu
  • Vytvorenie dvoch profesionálne spracovaných agitačných prezentačných video pozvánok pre školy a športové kluby
  • Natočenie 8ks prezentačných profesionálnych videí z víťazných škôl zo štyroch slovenských krajov
  • Zrealizovanie 8 športovo edukačných eventov pre celé školy s využitým projektu www.bikelab.sk ako prepájajúceho šport a zdravý životný štýl v širšom kontexte
  • 4 víťazné kluby v súťaži získajú tréning so známou osobnosťou
  • Aktívny marketing projektu v médiách

 

Pre viac informácií oo projekte a prípadné zapojenie sa do projektu nás prosím kontaktujte.

 

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.