2005-2008 Pracovný inkubátor pre ženy

Hlavný partner:

Projekt podporil Európsky sociálny fond Európskej únie a MPSVR SR a prebehol pod záštitou iniciatívy EQUAL.

Trvanie projektu:

marec 2005 – jún 2008

Miesto konania:

širšia spádová oblasť okolo miest Trebišov a Rožňava

Cieľ:

Vzdelávanie matiek na materskej dovolenke alebo nezamestnaných matiek, ktoré im pomôže opätovne umiestniť sa na pracovnom trhu a posilní ich sebavedomie pri vyhľadávaní pracovných príležitostí.

Účastníčky:

ženy na materskej dovolenke, nezamestnané matky a pracujúce matky, ohrozené stratou zamestnania kvôli nedostatočnej kvalifikácii z miest Trebišov a Rožňava a širšieho okolia.

Rozvojový partner projektu:

Štúdio zážitku, o.z. – Outward Bound Slovakia

Medzinárodný partneri:

MMC (Nicosia, Cyprus)
ANCE (Atény, Grécko)
ARCI DP (Neapol, Taliansko)

Podrobné informácie:

http://www.orbisinstitute.sk/pracovny-inkubator-pre-zeny/

Popis:

Vzdelávacími aktivitami boli kurzy počítačových zručností ECDL, kurzy motivačných a manažérskych zručností a jazykové kurzy anglického jazyka. Rozvojový patner projektu Štúdio zážitku – Outward Bound pripravilo a zabezpečilo priebeh motivačných a manažérskych kurzov. Účastníčky prešli osobnou diagnostikou, ktorá poskytla spätnú väzbu frekventantkám kurzu, pričom jej súčasťou bola zjednodušená forma profesijného životopisu s popisom v budúcnosti preferovaných profesií pre lepšie uchopenie silných profesijných stránok. Pre matky bola poskytovaná v blízkosti miesta konania kurzov starostlivosť o ich deti. Do projektu sa nám podarilo zapojiť 110 účastníčok.

Súčasťou projektu bol aj výskum, ktorého výstupy pomohli upraviť sylaby tak, aby zodpovedali potrebám účastníčok, jeho výstupy si môžete prečítať na stránke nižšie.

Ďalšou z aktivít bola nadnárodná spolupráca, kde sme si na stretnutiach s partnermi projektu vymieňali naše poznatky z priebehu projektu, diskutovali a inšpirovali sa dobrou praxou iných krajín. Zhrnutie tejto spolupráce sme spracovali do tlačenej podoby.

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.