2014 Nultý ročník v pracovním životě

Trvanie projektu:

1. december 2012 až 30. november 2014

Miesto konania:

Královohradecký kraj, ČR

Cieľ:

1 ) Vytvorenie medzinárodnej spolupráce SR - Slovensko - Srbsko v oblasti profesijného rozvoja mladých ľudí

2 ) Prenos dobrej praxe v oblasti profesijného rozvoja mladých ľudí so zreteľom k hodnotám spoločenskej zodpovednosti

3 ) Vytvorenie metodiky prípravy nezamestnaných mladých ľudí na získanie prvej pracovnej skúsenosti

4 ) Príprava min. 20 nezamestnaných mladých ľudí pre vstup na trh práce cestou sebapoznania, individuálneho kariérového poradenstva, podpory pri hľadaní práce a predovšetkým PRAXOU v súkromnom či neziskovom sektore

Účastníci:

20 nezamestnaných mladých ľudí

Popis:

Projekt bol reakciou na aktuálnu situáciu na trhu práce v Európe. Aktuálna kríza vyvolávala vysokú mieru nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi v EÚ.

 Obsahom projektu bolo vytvorenie medzinárodného partnerstva so slovenským organizácií Orbis Institute, oz, nadviazanie spolupráce so srbskou organizáciou Maštalište a zostavenie metodiky komplexnej prípravy nezamestnaných mladých ľudí pre získanie prvého pracovného miesta. V pomyselnom trojuholníku organizácií došlo k prenosu skúseností a dobrej praxe v oblasti pracovného rozvoja mladých ľudí.

V rámci pilotného overenia vytvorenej metodiky došlo k príprave  20 nezamestnaných mladých dospelých do 26 rokov z Bratislavského kraja pre úspešný vstup na trh práce cestou sebapoznania, individuálneho kariérového poradenstva, podpory pri hľadaní práce a predovšetkým PRAXOU v súkromnom či neziskovom sektore.

Registračné číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00351

Suma: 1 999 293,86 Kč

Výstupy:

http://www.prostorpro.cz/images/Dokumenty/Metodika_Nulty_rocnik_v_pracovnim_zivote.pdf

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.