2011 Mexiko

Trvanie projektu:

február 2011 – jún 2011

Miesto konania:

San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexiko

Cieľ:

Projekt bol vytvorený s cieľom uviesť rozšíriť aktivity Orbis Institute do Mexika a pomôcť šíreniu informácii o vývinovom pohybe batoliat a dojčiat a spôsoboch ich facilitácie pre rodičov a pracovníkov s deťmi.

Účastníci:

Pracovníci organizácie CASA, deti, mládež a rodičia zapojení do aktivít organizácie - 24 detí, 4 učiteľky a 7 rodičov.

Partneri:

Projekt prebehol vrámci partnerstva medzi o.z. Orbis Institute Slovensko a organizáciou CASA - Centro para los Adolescentes de San Miguel de AllendeV spolupráci nás podporila Nadácia Provida.

Popis:

Projekt bol pilotným projektom v Mexiku. Orbis Institute podporil stáž jednej dobrovoľníčky v rámci organizácie CASA počas 5 mesiacov. Vyslaná dobrovoľníčka pracovala s učiteľkami detského centra a odovzdávala im svoje skúsenosti s prácou s deťmi vo veku od 1 mesiaca do 2 rokov, predstavovala rodičom ďelšie možnosti ako pomôcť psychomotorickému vývinu ich detí a pre pracovníkov centra pripravila manuál základnej orientácie v jednotlivých fázach vývoja detí do jedného roku a spôsobov ich facilitácie.

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.