i-Kid

Innovative Kid (iKid) sa zameriava na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu zážitkovou formou a podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a inovácií. Malé skupiny detí vo veku od 10 do 14 rokov pracujú pod vedením učiteľa a mentora z biznis prostredia na vytvorení vlastného startup projektu. 

iKid trvá približne 6 mesiacov a počas tohto obdobia jednotlivé skupiny kopírujú cestu, akou musia prejsť reálne začínajúce firmy. Od generovania nápadov, výber produktu, cez prieskum trhu, výrobu funkčného prototypu, až po vytvorenie vlastnej značky a marketingovej stratégie. 

iKid im počas tohto obdobia ponúka množstvo workshopov, exkurzií do zaujímavých slovenských firiem a inšpiratívne stretnutia s úspešnými mladými slovenskými inovátormi.

Jednotlivé ročníky projektu končia súťažným finále pod názvom iKid Startup Awards.

Prečítajte si čo sa o tomto projekto písalo v časopise .týždeň [web] [pdf] .

Projekt je iniciatívou p.Kennetha Ryana, partnera KPMG a touto spoločnosťou je aj plne podporovaný.

Viac informácií o projekte na http://ikid.sk/.

Fotogaleria akcii iKid z roku 2014

Deti z iKid vo firme Vestigen

Workshop pre iKid pod vedenim Orbis Institute

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.