2007-2008 Global Leadership Challenge

Trvanie projektu:

apríl 2007 a apríl 2008

Miesto konania:

Bratislava

Cieľ:

Interkultúrna výmena a realizácia komunitného projektu v zahraničí s uplatnením získaných vedomostí.

Partneri:

Global Leadership Challenge

Účastníci:

20 amerických študentov vo veku 15 – 18 rokov a 2 inštruktori

Popis:

Global Leadership Challenge bol projekt určený americkým študentom celoročného programu Global Challenge Denver, USA, ktorí príšli na Slovensko s cieľom spoznávať Európu a život v nej. Projekt vyvrcholil hlavnou aktivitou, komunitným projektom. V spolupráci s Global Leadership Challenge pripravil Orbis Institute pre amerických študentov 10-dňový leadership projekt, ktorého súčasťou bol komunitný projekt v azylovom centre. Účastníci tu pomáhali s ľahšími manuálnymi prácami, maľovali steny, opravovali a natierali zábradlie a pripravili program pre deti, s ktorými trávili voľný čas. Prvá, prípravná časť projektu prebehla v USA, kde sa študenti učili o technikách time managementu, leadershipu a rozdieloch medzi kultúrami, a potom získané poznatky v rámci pobytu u nás uplatňovali v praxi. Účastníci projektu trávili voľný čas v slovenských rodinách, kde sa zoznamovali s našou kultúrou.


image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.