2009-2012 EUPA

 

Trvanie projektu:

október 2009 – júl 2012

Cieľ:

Vývoj modelu pre posudzovanie a uznávanie kvalifikácie v sektore osobných asistentiek (PA – personal assistants) na základe výsledkov vzdelávania podľa smerníc Európskej nie súvisiacich s uznávaním kvalifikácii.

Hlavný partner:

Life Long Learning ako podprogram Leonardo da Vinci

Partneri:

MMC (Cyprus), Dimitra (Grécko), Folkuniversitetet Kursverksamhet en vid Uppsala Uni (Švédsko), Konrad Associates International (UK), European Management Assistants (Francúzsko), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Cyprus), EDITC Ltd (Cyprus)

Popis:

K vzniku tohto projektu a voľbe sektoru osobných asistentiek viedlo niekoľko dôvodov. Asistentky väčšinou neprešli akademickým vzdelaním zameraným na ich pozíciu, čím vzniká potreba posudzovať ich zručnosti a kompetencie iným spôsobom. Mnohé z pracovne neaktívnych žien pri vstupe na trh práce hľadajú pozíciu asistentky alebo osobnej asistentky a často nemajú žiadne formálne vzdelanie. Posúdenie a uznanie ich iného neformálneho vzdelávania by im malo uľahčiť vstup na trh práce. V súčasnosti sú asistentky nevyhnutnou súčasťou každej firmy v EÚ a dôležitosť ich roly v priebehu posledných desaťročí narástla.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • vyvinúť kvalifikačný rámec pre asistentky založený na výstupoch ich vzdelávania
  • identifikácia výstupov vzdelávania, ktoré je možné ľahšie nadobudnúť prostredníctvom neformálneho vzdelávania a využiť túto informáciu na návrh metodológie vzdelávania
  • vyvinúť, s využitím nástrojov hodnotenia, Európsku certifikáciu pre sekretárky a osobné asistentky. Nástroj hodnotenia bude mať dve zložky a bude využívať rôzne metodologické nástroje pre rôzne výstupy vzdelávania, preto ho bude možné po úprave využiť v rozličných sektoroch.
  • Vyvinúť sylaby a tréningový materiál, ktorý umožní certifikáciu asistentiek a navrhne kreditný systém pre jednotlivé moduly.

Stránka projektu: www.llpeupa.eu

 Fotogaleria Eupa

Fotogalériaimage-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.