2008-2011 Fellowship Program

 

Trvanie projektu:

6 mesiacov

Miesto konania:

Nepál, India, Keňa

Cieľ:

Podporiť mladých lídrov v riešení globálnych problémov

Účastníci:

9 postgraduálnych študentov (Nepál-4, India-3, Keňa-2)

Popis:

Orbis Fellowship program je dynamický postgraduálny program určený mladým lídrom. Študenti učili, robili výskum a rozvíjali riešenia pre globálne problémy. Prešli intenzívnym tréningovým procesom pred ich umiestnením v Indii, Keni alebo Nepále. Počas svojho šesťmesačného pobytu v zahraničí, študenti pracovali na stredných školách a tak inciovali s lokálnymi žiakmi riešenia globálnych problémov v ich miestnych komunitách. Každá z učební bola spojená prostredníctvom internetu, čo umožňovalo globálny dialóg o hospodárskych, environmentálnych, zdravotných a sociálnych otázkach. Okrem vyučovania na škole, študenti mali za úlohu identifikovať najzávažnejšie globálne problémy v danej krajine a hľadať možnosti riešenia pomocou vlastného výskumu. K tomu im pomáhali kontakty a zdroje Orbis Institute. Skúmali sa najmä tieto otázky: podvýživa, negramotnosť, čistá voda a prístup k zdravotnej starostlivosti pomocou mikro-financovania. Po návrate do USA, študenti spracovali svoj výskum a navrhli možné riešenia. Orbis im potom pomáhal nakontaktovať sa na vplyvných ľudí, ktorí im tieto projekty umožnili zrealizovať.


image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.