3. Medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT

Dátum: 26.10. 2016

V októbri bola naša organizácia hostiteľom 3. medzinárodného stretnutia partnerov projektu EUPA_NEXT.

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 20.-21.10 2016 za účasti zástupcov všetkých partnerov. Počas stretnutia sa nám podarilo sfinalizovať kvalifikačné štandary a diskutovali sme o možnostiach certifikácie kurikula a vzdelávacích materiálov.

Najbližšie stretnutie partnerov sa uskutoční v máji 2017 vo Valencii.