2. Medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT

Dátum: 20.04. 2016

Druhé medzinárodné pracovné stretnutie projektu EUPA_NEXT s akonalo 13. a 14. apríla v Larisse, hostiteľom bol Grécky partner DIMITRA - Education and Consulting.

Stretnutia sa záčastnili zástupcovia všetkých partnerov zapojených do projektu

V rámci stretnutia účastníci pracovali na viacerých výstupoch projektu, vrátane kvalifikačných štandardov, metodiky ECVET atď. Výstupom stretnutia je aj akčný plán projektu pre najbližších 6 mesiacov.