Nový projekt "Prečo ÁNO športu"

Dátum: 14.05. 2016

Nový „zákon o športe“ otvára priestor pre aktivizáciu mládeže v sebarealizácii športom na nových, celospoločensky podporovaných základoch. Vytvorené rámce, ktoré športu iste pomôžu – od masovejšej základne až po špičkové výkony, nepohnú celé populačné ročníky smerom k športovaniu bez atraktívnej a cielenej komunikácie benefitov, ktoré šport pre život mladého človeka prináša. Zdravotných, spoločenských, osobnostných a ďalších. Práve preto ponúkame projekt „Prečo áno športu?“.

Vychádzame z našej dlhoročnej skúsenosti z práce s mládežou, z motivačných praktík, ktoré sú účinné a z presvedčenia, že práve priblíženie športu cez formy komunikácie blízke mladej generácii, ponúkajúcej jej aktivizáciu a prezentáciu v spojení s digitálnymi technológiami je to, čo prispeje k „rozpoznaniu témy“ zapojenia sa do športových aktivít ako alternatívy minimálne rovnocennej iným formám sebarealizácie. Samozrejme s elementom zábavnosti a inšpirácie úspešnými modelmi športových kariér.

Viac na projektovej stránke.