ORBIS INSTITUTE partnerom projektu EUPA NEXT

Dátum: 04.12. 2015

Projekt EUPA NEXT, pokračovanie úspešného projektu EUPA je zameraný na validáciu neformálneho a informálneho učenia a jeho prienik s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia akreditačného systému ISO. Cieľom projektu je vypracovanie metodiky pre certifikáciu neformálneho a informálneho učenia v neregulovaných povolaniach a zároveň vytvorenie komplexnej EÚ certifikácie pre administratívny personál na štyroch úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca (EQF). V rámci projektu budú vytvorené aj vzdelávacie materiály a hodnotiace metodiky zodpovedajúce každej zo štyroch úrovní EQF.

 

Projekt EUPA NEXT je realizovaný s finančnou podporu Európskej komisie, ako súčasť programu ERASMUS PLUS: KA2 - SPOLUPRÁCA PRE INOVÁCIE A VÝMENU OSVEDČENÝCH POSTUPOV - Odborné vzdelávanie a príprava - Strategické partnerstvá