Tlačová správa pre 1. EUPA_NEXT vzdelávaciu aktivitu

Dátum: 19.01. 2016

Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v krajine koordinátora projektu, MMC Management Centre v Nicosii na Cypre, v dňoch 11.-18.1. 2016, a zúčastnili sa jej zástupcovia všetkých partnerov projektu.  Počas vzdelávacej aktivity zameranej na EKR a ECVET účastníci analyzovali a prezentovali kvalifikačné rámce jednotlivých krajín ako aj spôsob ich referencovania k EQF.  Následne analyzovali a diskutovali o metodikách aplikácie ECVET  v 10 vybraných projektoch z viacerých krajín. Aktivity sa zúčastnili a informácie prezentovali aj lokálni odborníci na ECVET a EKR:

  • Andreas Eleftheriou z Ministerstva školstva a kultúry Cypru ohľadne EKR
  • Elisabet Voulgari z HRDA, orgánu zodpovedného za tvorbu politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy ohľadne kvalifikačných štandardov na Cypre
  • Konstantinos Georgiou z Ministerstva školstva a kultúry Cypru – člen výboru pre implementáciu ECVET ohľadne postupu ECVET na Cypre