BikeLab na školách

Dátum: 30.11. 2012

Orbis Institute o.z. prináša projekt vzdelávaním fyziky a ekológie pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Výučba využíva princípy zážitkového vzdelávania formou zostrojenia vlastnej mini elektrárne pomocou bicyklového generátora. Cieľom školení Bike Lab je upevniť, rozšíriť a systematizovať fyzikálne poznatky študentov získané v povinnom vyučovaní, zatraktívniť štúdium technických smerov, najmä fyziky aj v súlade s voľbou ďalšieho štúdia, ako aj prepojiť učivo s ďalšími predmetmi, ako je ekológia, telesná výchova a energetika. Témou je aj výroba, využívanie elektrickej energie a implicitné väzby medzi využívaním energie a dopadom na životné prostredie. Projekt má preto za cieľ aj zvýšiť motiváciu žiakov pre efektívnejšie a šetrnejšie využívanie energie.